Anahtar Logonar

E-devlet

E-fatura/E-defter/E-arşiv/ E-irsaliye ile ilgili yeni taslak tebliğ yayınlandı

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır. Yürürlükte bulunan elektronik defter ve belge uygulamalarının; a) Kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak…