Anahtar Logonar

Döküman Yönetimi

Doküman Yönetim Sistemi ve kısa ifade ile DYS ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu…

BPM- Flow / İş Süreç Yönetimi

İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Nedir?  İş Süreçleri Yönetimi (Business Process Management),  iş süreçleri üzerinde kurulan merkezi…

Hakan Okay

Satış Profesyoneli El Kitabı Bu kitap gerek kurumsal, gerekse bireysel satışta gerekli olan ve yapılması kaçınılmaz…

LOGO LEM

LEM, geçerlilik süresi boyunca, güncel mevzuata uyum, hata giderici sürüm (bugfix) ve yeni geliştirilen standart özelliklerden…